BLOG

05 MAJ
2021

Pożyczki to nie kredyty

Często używane przemiennie mimo oddzielnych znaczeń, równie często mylone i tak samo często nadużywane – pożyczki z kredytami to obecnie temat nie tyle modny, co językowo i znaczeniowo kontrowersyjny. W zasadzie nie ma stałej definicji odróżniającej jeden produkt bankowy od drugiego i być może to jest przyczyną pomyłek.

Ogólnie przyjęło się, że kredyty są produktem finansowym udzielanym wyłącznie przez banki, bowiem taka forma instrumentu finansowego jest regulowana specjalną ustawą. Z kolei sprawa pożyczek to kwestia prawnie otwarta – nie ma dokładnej regulacji legislacyjnej, dlatego pożyczka może być udzielona zarówno przez oficjalną instytucję (bank, parabank), jak i osobę prywatną. Dodatkowo różnica przebiega również w kontekście wysokości sum zaciąganych w jednym i w drugim przypadku. Z założenia kredyt może osiągać kwoty nieskończone, nie ma bowiem górnej granicy. Z kolei kwestia pożyczek jest już bardziej restrykcyjna i mają one swoją górną granicę, której pożyczkobiorca nie może przekroczyć.

POWRÓT

OBSŁUGA KLIENTA

Godziny wypłat pożyczek:

8.00 - 18.00

     kontakt@bezbanq.pl